Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanseri Nedir? Yaşam Süresi ve Tedavisi

6
740
Akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanseri, nefes alma organımız olan akciğerin hücrelerinde kontrolsüz bir şekilde bölünerek çoğalması sonucunda akciğer içerisinde tümör oluşumuna sebep olur. Bu tümör öncelikle kontrolsüz bölünerek çoğalmanın olduğu yerde başlar ve yayılarak kanser etkisini arttırır ve akciğer kanseri evreleme dönemine geçiş yapar.

Bu yazıda neler okuyacağız?

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, akciğer dokusundan olan hücrelerin vücudun ihtiyacından fazla ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sebebiyle akciğer dokuları üzerinde tümör oluşturması ile ortaya çıkar. Bu durum akciğer kanseri olarak tanımlanır.

Akciğer kanserine sebep olan dokular, öncelikle bulunduğu ortamda tümör haline gelir ve daha sonra ise çevre dokulara doğru yayılma gösterir. Bu yayılma daha sonra diğer iç organlara sıçrama yaparak tümörlü bölgelerin artmasıyla vücuda hasar vermeye başlar.

Akciğer Kanseri Çeşitleri

Akciğer Kanseri İlk Evre Belirtileri Nelerdir?

Akciğer Kanseri, bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi kendisini çeşitli yollarla ortaya çıkarır. Bu sebepler bütünü hastalığın belirtilerini ortaya koyar. Akciğer kanseri ilk evre belirtileri aşağıdaki gibidir;

1- Geçmeyen Öksürük

Geçmeyen öksürük kanser belirtisi midir?

Bronşit ve Astım gibi rahatsızlıklarınız var ise bu rahatsızlığın belirtileri akciğer kanserine benzemektedir. Geçmeyen veya sürekli tekrar eden öksürük durumu yaşıyorsanız mutlaka tetkikleri yaptırmalısınız.

2- Öksürük Sırasında Kan veya Balgam Gelmesi

ÖkÖksürürken kanlı balgam gelmesi

Akciğer kanseri belirtileri arasında öksürük sırasında yoğun ve şiddetli balgam atıyorsanız veya öksürük sırasında boğazınızdan kan geliyorsa bu da yine akciğer kanseri belirtileri arasında yer almaktadır.

3- Derin Nefes Alırken Göğüs Ağrısı Olması

Derin Nefes Alırken Göğüs Ağrısı Olması

Özellikle tütün mamulleri tüketen kişilerde bu durum çok fazla yaşanmaktadır. Derin nefes alırken göğsünüzün ortasına ağrı yerleşiyorsa ve bu durum geçmiyorsa, gülerken ve şiddetli öksürük sırasında göğsünüze ağrı giriyorsa
akciğer kanseri belirtileri gösteriyor olduğunuzu söyleyebiliriz.

4- İştahsızlık, Halsizlik, Sürekli Yorgun Hissetme

İştahsızlık, Halsizlik, Sürekli Yorgun Hissetmek

Akciğer kanseri belirtileri gösteren kişilerde çok hızlı kilo kaybı gözlemlenmiştir. Kilo kaybına bağlı olarak iştahsızlık yaşanır. İştahsızlık ise besin alınamadığı için halsizliği beraberinde getirmektedir. Böyle bir denklem yaşıyorsanız uzman bir hekime danışmalısınız.

5- Nefes Darlığı – Ses Kısıklığı Yaşanması

Nefes Darlığı - Ses Kısıklığı Yaşanması
Nefes Darlığı – Ses Kısıklığı Yaşanması Akciğer kanseri belirtisi olabilir mi?

Akciğer kanseri belirtilerinden biri de nefes darlığı yaşanmasıdır. Nefes alıp verirken zorlanma, ses kısıklığı gibi belirtiler gösterir. Buna neden olan şey ise bölünerek kontrolsüz bir şekilde ihtiyaçtan fazla çoğalan hücrelerin oluşturduğu tümörün yayılmaya başlaması sebebiyle akciğerlerin oksijen alamamasıdır.

6- Tekrar eden Akciğer Rahatsızlıkları

Tekrar eden Akciğer Rahatsızlıkları
Sürekli tekrar eden akciğer rahatsızlıkları akciğer kanseri belirtilerinden biri olabilir mi?

Bazı akciğer rahatsızlıkları tekrarlıyor olabilir. Geçmişte zatürre rahatsızlığı yaşamışsanız ve tekrar ediyorsa, kronik bronşit rahatsızlığınız varsa ve sürekli tekrar ediyorsa akciğer kanseri belirtisi gösteriyor olabilirsiniz.

Akciğer Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Akciğer kanseri tedavisi

Kesin olarak akciğer kanseri tanısı koyabilmek için çeşitli tetkikler ve araştırmalar yapılmalıdır. Akciğer kanseri tanısı koyabilmek için uygulanması gereken süreç aşağıdaki gibidir;

1- Hastalık Geçmişi ve Hastanın Güncel Durumu

Hastalık Geçmişi ve Hastanın Güncel Durumu

Akciğer kanseri tanısı koyabilmek için hastanın hastalık geçmişi hakkında hastaya sorular sorarak hekim bilgi edinir. Edindiği bilgileri hastalık evrelerinde yaşanan belirtiler ile kıyaslar ve fiziki muayenesinde de bu bilgileri kullanır. Elde edilen sözlü bilgiler ışığında fiziki muayene esnasında hastalığa dair belirtiler veya varsa diğer hastalıklara ait belirtiler aranır.

2- Görüntüleme Testleri

Görüntüleme cihazları ile elde edilen testler

Görüntüleme aygıtları ile vücudumuzun gözle görülemeyen alanları hakkında fikir ve bilgi edinmemizi sağlayan cihazlardır. Bu cihazlar ile ses dalgaları, manyetik alan veya radyoaktif maddeler kullanılarak çeşitli görüntüler elde edilir. Görüntüleme cihazları ile elde edilen testler aşağıdaki gibidir;

2.1 Bilgisayarlı Tomografi Testi

Bilgisayarlı tomografi testi ile vücudumuzda oluşan bir tümörün boyutu, şekli ve bölgesi konusunda detaylı bilgi sahibi olabiliriz. Bilgisayarlı tomografi bize akciğer kanserinin yayılması sebebiyle ortaya çıkan lenf düğümleri konusunda da bilgi verir. Bilgisayarlı tomografi testi ile böbrek üstü bezleri, akciğer, karaciğer ve beyin gibi alanlarda kitle taraması yapılabilir.

2.2 Manyetik Rezonans Görüntüleme Testi (MRI)

Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi ile vücuda güçlü manyetik radyo dalgaları gönderilir. Bu radyo dalgaları ile vücutta ayrıntılı kesitsel görüntü taraması yapılır. Bu taramalar bilgisayar sistemleri ile entegre çalışır ve elde edilen görüntüler bilgisayar ortamına hızlıca aktarılan bilgisayarlı tomografi testine benzemektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme testi akciğer kanserinin vücutta beyin veya omuriliğe yayılma durumunu görüntülemek amacıyla kullanılır. Manyetik Rezonans uygulamasında x ışınları kullanılmamaktadır. Bu sebeple radyasyon tehlikesi yaşanmaz.

2.3 Pozitron Emisyon Tomografi Testi (PET)

Pozitron emisyon tomografisi testi akciğer kanserinin hangi evrede olduğunun tespit edilmesi amacıyla hastaya uygulanır. FDA tarafından onaylanan bir yöntemle radyoaktif madde kullanılarak test gerçekleştirilir ve hastalığın evresi konusunda bilgi edinilmesi amaçlanır.

2.4 Kemik Sintigrafisi Testi

Kemik Sintigrafisi testi, özellikle küçük hücreli akciğer kanseri tedavi sürecinde uygulanır. Damar yoluyla verilen radyoaktif madde kanserli bölgelerin yoğun olduğu kemiklere yerleşir. Böylece kemik sintigrafisi çekilir ve hastalığın durumu hakkında bilgi alınır. Bazı durumlarda damar yoluyla verilen radyoaktif madde daha önce yaşanmış kırık veya çatlak gibi yerlere de yerleşebilmektedir. Bu tür durumlardan ötürü anormal bilgi alınabilmektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri belirtilerinde, gerek duyulması halinde kemik taraması yapılmaktadır.

3- Balgam Sitolojisi Kontrolü

Balgam Sitolojisi Kontrolü

Hastanın balgamı alınarak mikroskop ile incelenir ve akciğer kanserine ilişkin belirti aranır. Kesin nitelik taşımayan fakat destekleyici bir kontrol olarak uygulanmaktadır.

4- İğne Biyopsisi Kontrolü

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanseri Nedir? Yaşam Süresi ve Tedavisi 1

İğne biyopsisi, bronkoskopi uygulamasında bronkoskopinin ulaşamadığı yerlerde akciğer kanseri belirtileri aramak için uygulanır. Fluoroskopi adındaki x ışınları bilgisayarlı tomografideki gibi bilgisayarlara bağlı olarak akciğer kanseri şüphesi taşıyan kitleye iğne ile yavaşça ilerletilir ve iğne kitleye yaklaştıkça görüntü alınır. Görüntü alma işlemlerinden sonra iğne ile akciğer kanseri şüphesi taşıyan kitleye girilir ve kitle içerisinden parça alınarak kanser belirtisi aranır.

5- Bronkoskopi Uygulaması

Bronkoskopi nedir Bronkoskopi Uygulaması nasıl yapılır?
Bronkoskopi hakkında bilgi veren bir görsel.

Akciğer kanseri teşhisi aşamalarında kesin sonuç alınabilecek ve en çok yapılan uygulamadır. Uygulama esnasında hastaya sakinleştirici verilmektedir. Kıvrılabilen ışıklı bir tüp ile ağız yoluyla akciğerlerin hava kanalları olan bronşlara ilerletilir. Bu uygulama ile oluşan tümörler gözle görülür olacaktır. Bununla birlikte akciğerlerden parça alınarak biyopsi yöntemiyle incelenebilmektedir.

6- Mediastinoskopi Uygulaması

Mediastinoskopi Uygulaması

Mediastinoskopi özel durumlarda uygulanan ve her hastaya uygulaması yapılamayan müdahaledir. Hastaya genel anestezi verilerek uyutulur. Boyun kısmından küçük bir kesik ile kanal açılır. Göğüs kemiğinin arkasına ışıklı bir tüp ile girilir. Bu tüp içerisinden çeşitli aletler geçirilir. Bu aletler yardımıyla mediastinal lenf düğümlerinden doku örneği alınır. Alınan örnekler mikroskop yardımıyla incelenir ve kanser varlığı araştırılır.

7- Kemik İliği Biyopsisi

Kemik İliği Biyopsisi

Küçük hücreli akciğer kanseri evrelendirilmesinde uygulanan yöntemdir. Genel olarak kalça kemiğinden 2cm derinliğinde ve yaklaşık 2mm genişliğinde kemik iliğinden silindirik bir parça alınır. Mikroskop ile kanser hücresi olup olmadığı araştırılır.

8- Kan Testi Yapılması

Kan Testi Yapılması

Akciğer kanserinin kemiklere veya karaciğere yayılıp yayılmadığını anlamak için kan testleri yapılabilir. Yapılacak kan testleri ile paraneoplastik sendromların varlığı ve bulguları araştırılır.

Akciğer Kanseri Evreleri

Her bir akciğer kanseri evresinin tedavisi farklı olmakla birlikte dört evresi vardır. Kanser sadece akciğerde ise bu durum akciğer kanseri 1. evre olarak tanımlanır. Akciğer yakınında olan lenf bezlerine sıçramış ise akciğer kanseri 2. evre olarak tanımlanır. Akciğer zarına, her iki akciğere ve arasında yer alan boşluğa yayılmış ise akciğer kanseri 3. evre olarak tanımlanır. Böbrek üstü bezleri, kemik ve karaciğere yayılmışsa bu da akciğer kanseri 4. evre olarak tanımlanmaktadır.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Evreleme

Akciğer kanserinde kanserin evresi çok önemlidir. Çünkü uygulanacak tedavi yöntemi kanserin evresine göre değişiklik göstermektedir. Akciğer kanseri evresi tümör büyüklüğü ve yayılmasına göre belirlenir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 1. Evre:

Kanser boyutu küçüktür ve lenf düğümlerine yayılma göstermemiştir. Bu evrede tedavi daha kolay olmakla birlikte başarı oranı yüksektir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 2. Evre:

Kanserli bölge lenf bezlerine yayılmamıştır. Fakat boyutu 5-7cm büyüklüğündedir. Göğüs kafesine yakın olduğu gözlenir. Bu evre işin ciddiyetini ortaya koyar ve bir an önce tedavi süreci başlamalıdır.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 3. Evre A:

Kanserin yayılma dönemini 3. Evre olarak tanımlayabiliriz. Bu evrede kanser akciğerlerin arasındaki lenf düğümlerine yayılmış ve soluk borusuna yaklaşmış durumdadır. 3. Evrede bu yayılma çok sık görülmektedir. Bunun yanı sıra 3. Evre Bölüm A’da kalp, yemek borusu gibi alanlara yayılma gösterdiği görülmüştür.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 3. Evre B:

Kanser kalp ve yemek borusu gibi bölümlere çok yakındır ve hızlı yayılma gösterir. Köprücük kemiğinin üzerinde ve daha geniş kitlede kanser gözlenir. Lenf düğümlerinde ve soluk borusunun ikiye ayrıldığı bölgeye çok yakın olduğu genel olarak gözlemlenir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 4. Evre:

Kanser artık her iki akciğeri kaplamıştır. Kalp çevresinde, karaciğerde, kemiklerde ve beyinde kanserli bölge bulunur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Evreleme

Küçük hücreli akciğer kanserinde uygulanacak tedavinin kesin olarak belirlenebilmesi için evreleme konusunda karar verilir. Küçük hücreli akciğer kanseri evresi ikiye ayrılır. Akciğer ile sınırlı olan evreleme ve akciğer dışına taşmış evreleme olarak tanımlayabiliriz. Uygulanacak tedavi evrenin belirlenmesine bağlı olduğundan tedavi konusunda tetkikler yapılır. Eğer kanser akciğerin bir bölümünde ise sınırlı evre olarak kabul edilir. Akciğerin dışına taşmış ve yayılmış ise ileri derece akciğer kanseri olarak kabul edilir.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi, diğer bütün kanser türlerinde olduğu gibi hastanın vücut sağlığına, direncine, kanser türüne ve kanserin evresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tam donanımlı bir hastane tercihi yapılarak uzman bir hekim kontrolünde hastalığın evresine göre hastanın sağlık durumu da göz önüne alınarak kişiye özel tedavi uygulanmalıdır.

Akciğer Kanseri Kemoterapi Tedavisi

Akciğer kanseri için Kemoterapi tedavisi uygulanır. Kemoterapi içerisinde iki farklı ilaç barındırır. Biri damar yoluyla verilir. Diğeri ise ağız yoluyla verilir. İlaçların etkisi ile kanserli hücrelerin yok olarak tedavi edilmesi amaçlanır. Bu uygulama genel olarak 3 hafta 1 ay süresince doktorun uygun gördüğü zamana kadar tekrar edilir. Her tekrar işlemi öncesinde kan sayımı yapılır ve kemoterapi uygulayan yetkiliye kan sayımı sonuçları gösterilir.

Hastalar, ilaç kullanımından sonra dinlendirilir. İlaçların yan etkileri ile alakalı takibe alınarak kontrol altında tutulurlar. Şikayet durumu söz konusu ise gerekli müdahalelerin yapılması sağlanır.

Akıllı İlaçlar ve Akıllı Molekül Tedavisi

Patolojik inceleme sonrasında hastalara ağız yoluyla verilen ilaçlardır. Özellikle sigara içmeyen hastalarda başarı oranı yüksektir. Sigara içen hastalarda ise %20 başarı sağlandığı görülür.

Akciğer Kanseri Radyoterapi Tedavisi

Kanser hücresini öldürerek kanserli bölgenin yok edilmesini amaçlayan ışın tedavileridir. Bu tedavinin amacı kanserli bölgenin yayılmasını önlemek, kanserli bölgenin küçülmesini sağlamak ve ameliyat öncesinde veya sonrasında uygulayarak kanseri ortadan kaldırmayı hedefler. Doktorlar radyoterapi uygulamasını cerrahi ve radyoterapi işlemini aynı anda yapamadıkları zaman ilerlemiş bölgeler için kullanırlar.

Akciğer Kanseri Aşı Tedavisi

İmmünoterapi akciğer kanseri aşısına verilen isimdir. Bu aşı 4. evrede olan hastaları ilgilendirmektedir. Zira bu aşı yaşam ömrünü uzatmak üzere yapılır. Son yıllarda akciğer kanseri aşısı yoğun olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Amerika’da öncelikli olmakla birlikte Avrupa’da da 4. evre hastalara bu aşı ile tedavi uygulanmaktadır.

Akciğer Kanseri Aşısı Kimlere Yapılır?

Akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastalara yapılabilir. Aşının yapılabilmesi için bazı testler yapılmalıdır. Bu testler sonucunda akciğer kanseri aşısı yapılmasına uygun ise aşı bütün evrelerde yapılabilir.

Akciğer Kanseri Aşısı Etkisi Ne Kadardır?

4. evrede yapılan bütün tedaviler hastanın ömrünü uzatmaya yöneliktir. Akciğer kanseri aşısı, özellikle 4. evrede hastanın yaşam süresini uzatmak için yapılır.

Amerika’da Yapılan Akciğer Kanseri Aşısı

Amerika’da yapılan onaylanmış akciğer kanseri aşıları yaşam ömrünü ortalama 6 aya kadar uzatmaktadır. Bu özelliği ile Amerika ve Avrupa’da tercih edilmektedir.

Küba’da Yapılan Akciğer Kanseri Aşısı

Kübalı doktorların akciğer kanseri aşısı bütün testlerini tamamlamış bir aşı olarak kabul görmüyor. Bilenen 200 hastaya aşının uygulandığı ve yaşam ömrünü 2 ay uzattığıdır.

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?

Akciğer kanseri oluşumu çeşitli faktörlere bağlanabilir. Zira hastalığın çok çeşitli sebeplerce tetiklendiği gözlemlenmiş ve bu genelleme doğrultusunda da özellikle akciğer kanseri teşhisi konulan kişilerin uzak durulması gereken durumları belirtilmiştir. Akciğer kanserini tetikleyen, etkisini artıran durumlar nelerdir? Merak edilen soruları cevaplayalım.

Sigara akciğer kanseri yapar mı?

Sigara kullanımı, akciğer kanseri riskini artırır. Tütün içerisinde yer alan yaklaşık 4 bin zararlı madde akciğerdeki hücrelere zarar vererek bozulmalara sebep olur. Sigara içen kişilerde akciğer kanseri daha çok görülmektedir. Sigaranın ne kadar süredir içildiği, günlük sigara tüketim miktarı, hastanın yaşı gibi birkaç faktör daha kişinin kanser riskini artırır. Bu nedenle kanser teşhisi konmuş ise sigara gibi tütün mamullerinin tüketilmemesi gerekmektedir.

Hava kirliliği akciğer kanseri yapar mı?

Hava kirliliğinin akciğer kanseri yapabileceği konusunda kesin olmasa da bulgular vardır. Akciğerler temiz hava solumalıdır. Her sağlıklı insanın ihtiyaç duyacağı temiz hava olmadığında vücut direnci düşer ve vücudun hastalıklara karşı da zaafiyetleri ortaya çıkmaya başlar. Bu duruma bağlı olarak da şayet yan etkenleri de göz önünde bulundurursak (sigara gibi tütün kullanımı yapılan ürünler) hava kirliliği kanseri tetikleyecektir.

Akciğer kanseri tedavisi olmuş birisi yeniden kanser olur mu?

Şayet hayatını düzene sokmazsa, sinsi olan bu rahatsızlık yeniden vücutta kendini gösterebilir. Kanser tedavisi öncesinde sigara tüketiliyorsa tedavi sonrasında sigaranın bırakılması bu riski azaltır.

Akciğer Kanseri Yaşam Süresi

Akciğer kanseri yaşam süresi evrelere göre değişkenlik gösterir. Akciğer kanseri olan bir hastanın vücut direnci, akciğer kanseri evresi, beslenme durumu, sigara – alkol tüketimi gibi faktörler hastalığın iyileşmesinde veya kötüye gitmesinde etkin rol oynar.

Akciğer kanseri 4 evreden oluşuyor. 1 ve 2. evrede hastalık cerrahi operasyon ile hızlı müdahale edilerek akciğer kanseri yayılmadan tedavi olabilme imkanı yüksektir. Buna bağlı olarak başarılı tedavi uygulanabilir. Akciğer kanseri 3. evrede kanser ciddi oranda yayılma gösterir. 3. evre ve 4. evrede hastalık ilerlemiş kabul edilebilir. 4. evrede hastalık tam anlamıyla etkilidir ve %100 tedavi edilebilme imkanı neredeyse yoktur. Yaşam ömrü vermek doğru olmasa da çok fazla değildir.

Akciğer Kanseri Video

85 / 100 SEO Puanı

6 YORUMLAR

  1. Merhaba sırt bölgemde yaklaşık 3 yıldır zaman zaman ağrı hissediyorum ama sürekli olmuyor nadir oluyor. Bu konuda doktora görünmek istedim ama hep unuttum. Hazır yazınızı okumuşken size de sorayım dedim. Sizce sırt bölgesinde ağrı olması bir belirti olabilir mi?

    • Merhaba, 3 yıllık bu süreçte kendinize önem vermeden doktora görünmemeniz oldukça üzücü. Sırt bölgenizdeki her ağrı sizin akciğer kanseri hastası olduğunuzu göstermez, belki üşüttüğünüz zamanlarda belki de eğer kullanıyorsanız sigaranın diğer yan etkileri ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Size tavsiyem en kısa zamanda bir doktora görünmenizdir. Geçmiş olsun.

  2. Akciğer kanserinin belirtilerini araştırdığımda genelde kaynaklar kısıtlı oluyor. Paylaşımınız çok kapsamlı ve bilgilendirici olmuş. Kanseri.net ekibine buradan teşekkür ediyorum.

  3. Merhaba, kanser belirtileri ile ilgili yazınız için teşekkürler. Kanser otu hakkında da bilgi verebilir misiniz? Kanser otunu nereden temin edebiliriz, kanser otunu kullananların yorumları, kanser otu resimleri gibi başlıklar halinde açıklarsanız faydalı olacaktır.

    • Merhaba Meryem, kanser otu ile ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için size bu konuda yardımcı olamıyorum. Dilerseniz soru cevap bölümünden soru başlığı oluşturarak bu konu hakkında diğer ziyaretçilerin fikrini alabilirsiniz. Tavsiyeleriniz için teşekkürler, bunu değerlendirmeye çalışacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here